Vă invităm să vizitați site-ul nostru și vă mulțumim pentru interesul acordat companiei noastre. Pentru a vă oferi un sentiment de încredere în ceea ce privește gestionarea datelor dvs. personale, vă facem cunoscut în mod transparent ce se întâmplă cu datele care se acumulează și ce măsuri de securitate sunt luate de către noi. De asemenea, veți fi informat cu privire la drepturile dvs. legale în legătură cu prelucrarea acestor date.

Ne angajăm să gestionăm datele dvs. personale în mod responsabil. În consecință, considerăm că este normal să respectăm cerințele legale ale Legii federale elvețiene privind protecția datelor (FADP), ale ordonanței asociate și ale altor reglementări privind protecția datelor care pot fi aplicabile, în special prevederile Regulamentului general privind protecția datelor (GDPR) al UE.

În această declarație de protecție a datelor vă informăm cu privire la cele mai importante aspecte ale prelucrării datelor în cadrul companiei noastre. Această politică de confidențialitate se aplică prelucrării datelor dvs. personale (denumite în continuare și "datele dvs."), atât online, cât și offline, inclusiv cele primite de la persoane fizice prin diverse surse (site-uri web, aplicații mobile, rețele sociale, clienți, furnizori și parteneri de afaceri).

Veți găsi prezentarea noastră introductivă ”Protecția datelor: Rezumat", care este menită să vă ofere o scurtă prezentare generală a celor mai importante puncte cheie ale prelucrării datelor de către noi. Vă vom oferi apoi informații și mai detaliate.

Vă rugăm să rețineți că această Politică de confidențialitate nu conține o descriere exhaustivă a activităților noastre de prelucrare a datelor și că aspectele individuale pot fi reglementate, în totalitate sau parțial, de notificări specifice privind protecția datelor sau de termeni și condiții generale (cu sau fără trimitere la acestea în această Politică de confidențialitate).

1 Contacte

1.1 Numele și adresa persoanei responsabile

Operatorul de date in sensul RGPD si al altor legi nationale privind protectia datelor din statele membre, precum si alte dispozitii privind protectia datelor este:

S.C.Swiss Coffee S.R.L. 
Str. Drumul Garii Odai Nr. 1A , Airport Plaza, intrarea B, parter 075100 Otopeni - Jud.Ilfov
info@swisscoffee.ro

2 Protecția datelor: Rezumat

În cele ce urmează, vă informăm într-o formă condensată despre cele mai importante puncte cheie ale prelucrării datelor de către noi. Bineînțeles, vă vom oferi informații și mai detaliate. Le veți găsi chiar mai jos.

2.1 Date cu caracter personal prelucrate
Utilizăm datele cu caracter personal pe care ni le furnizați, pe care le colectăm despre dvs. sau pe care le-am primit de la terțe părți. Cele mai importante sunt:

 • Date de contact și de identificare
 • Detalii personale
 • Date contractuale
 • Date financiare
 • Date de interacțiune și de utilizare
 • Informații despre site

2.2 Scopurile prelucrării
În primul rând, prelucrăm datele cu caracter personal pentru a ne îndeplini obligațiile legale și contractuale.

2.3 Dezvăluirea către terți
În cursul activităților noastre comerciale, ne bazăm pe anumite date și suntem uneori obligați să le transmitem unor terțe părți specifice. Cu toate acestea, în niciun caz nu vindem datele dvs.

2.4 Locul de prelucrare
În general, prelucrăm datele cu caracter personal în Elveția sau într-o țară din UE/SEE sau într-o altă țară care are o protecție adecvată a datelor.

3 Protecția datelor în detaliu

3.1 Datele cu caracter personal prelucrate de noi
JURA prelucrează diferite date cu caracter personal. Acestea sunt în special cele,:

 • pe care le primim în cursul relațiilor noastre de afaceri de la clienți, viitori clienți, părți interesate, furnizori de servicii, furnizori, parteneri de afaceri sau alte persoane implicate în relația de afaceri;
 • pe care le primim de la solicitanții de locuri de muncă;
 • pe care suntem obligați prin lege sau prin contract să le colectăm;
 • pe care le colectăm atunci când utilizați site-ul nostru web;
 • pe care le primim de la autorități și de la alte părți terțe (comercianți de adrese, agenții de referințe de credit).

În funcție de natura relației, este posibil să prelucrăm date cu caracter personal despre dvs., cum ar fi:

 • Date de contact și de identificare, cum ar fi numele, prenumele, adresa, adresa de e-mail, numărul de telefon;
 • Detalii personale, cum ar fi sexul, naționalitatea, limba;
 • Informații despre contul clientului, cum ar fi numele de utilizator, parola, numărul de cont;
 • Date contractuale, cum ar fi tipul de contract, conținutul contractului, tipul de produse și servicii, date privind comenzile;
 • Date financiare, cum ar fi informații despre conturi, informații despre plăți, istoricul plăților, venitul mediu, date despre ratingul de credit;
 • Date de margine din traficul de telecomunicații, cum ar fi numărul de telefon, data, ora și durata conexiunii, tipul de conexiune, datele de localizare, adresa IP, numerele de identificare ale dispozitivelor, cum ar fi adresa MAC;
 • Date de interacțiune și de utilizare: Corespondență, preferințe și informații despre grupul țintă, tipul de dispozitiv final, setările dispozitivului, sistemul de operare, software-ul, informații din afirmarea drepturilor;
 • Documente și informații speciale pentru cererile de angajare: Scrisoare de motivație, CV și fotografie, referințe, diplome, certificate de studii, referințe de la terți Note de interviu;
 • Informații privind site-ul web: Adresa IP, informații despre cookie-uri, setările browserului, frecvența vizitelor pe site-ul web, durata vizitelor pe site-ul web, termenii de căutare, clicurile pe conținut, site-ul web de origine.

3.2 Scopurile pentru care prelucrăm datele cu caracter personal și temeiul juridic al prelucrării
Utilizăm datele cu caracter personal pe care le colectăm în principal pentru a încheia și procesa contracte cu clienții și partenerii noștri de afaceri.

De asemenea, ne bazăm pe prelucrarea datelor cu caracter personal pentru achiziționarea de produse și servicii de la furnizorii și subcontractanții noștri. În cazul în care lucrați pentru un client sau un partener de afaceri, datele dvs. cu caracter personal pot fi, desigur, afectate și în această calitate.

În plus, în cazul în care este permis și considerat adecvat, prelucrăm date cu caracter personal despre dvs. și despre alte persoane în următoarele scopuri, în care noi (și uneori terțe părți) avem un interes legitim proporțional cu scopul:

 • Oferirea și dezvoltarea ulterioară a produselor, serviciilor și a site-ului nostru web și a altor platforme pe care suntem prezenți (de exemplu, magazin online, cont de client, seminar și academie online);
 • Comunicarea și procesarea solicitărilor (de exemplu, prin intermediul formularelor de contact, JURA Live, e-mail, telefon, cereri de angajare, solicitări de informații din partea presei);
 • Publicitate și marketing (inclusiv organizarea de evenimente și concursuri), în măsura în care v-ați dat consimțământul/nu v-ați opus utilizării datelor dvs. (dacă vă trimitem publicitate în calitate de client existent, vă puteți opune în orice moment);
 • Cercetare de piață, monitorizare media;
 • Pretențiile și apărarea în justiție în legătură cu litigii juridice și proceduri oficiale;
 • Prevenirea și investigarea infracțiunilor penale și a altor abateri (de exemplu, efectuarea de anchete interne, analiza datelor pentru combaterea fraudei);
 • Garanții ale operațiunilor noastre, în special în ceea ce privește IT, site-ul nostru web și alte platforme.

3.3 Terțele părți cărora le dezvăluim date cu caracter personal
Ca temei juridic pentru prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal folosim în mod regulat următoarele:

 • consimțământul dvs. sau al unei persoane autorizate, pe care îl puteți revoca în orice moment prin e-mail sau prin poștă la adresa (e-mail) menționată la punctul 1.1 (de exemplu, pentru a primi buletinul nostru informativ), care, cu toate acestea, nu are niciun efect asupra prelucrării datelor care a avut deja loc;
 • încheierea sau executarea unui contract cu dvs. sau solicitarea dvs. de a face acest lucru în avans (de exemplu, prin obținerea unui produs de la noi);
 • o echilibrare a intereselor (de exemplu, pentru a asigura securitatea informațiilor sau în scopuri de marketing), dar este posibil să vă puteți opune la acest lucru;
 • o obligație legală (cum ar fi păstrarea de către noi a documentelor relevante pentru contabilitate), care poate fi, de asemenea, luată în considerare ca parte a unei balanțe de interese.

De asemenea, dezvăluim date cu caracter personal unor terțe părți în cadrul activităților noastre comerciale și în scopurile menționate mai sus, în măsura în care acest lucru este permis și adecvat, fie pentru că acestea le prelucrează pentru noi (prelucrare de date comandată), fie pentru că doresc să le utilizeze în scopuri proprii (divulgare de date), fie dacă ne-ați dat consimțământul pentru a face acest lucru. Este vorba în special despre:

 • furnizori de servicii, inclusiv procesatori;
 • furnizori de servicii IT (de exemplu, furnizori de găzduire web, furnizori de servicii de livrare de e-mail, instrumente online);
 • furnizori;
 • companiile Grupului JURA (a se vedea amprenta);
 • parteneri comerciali, cum ar fi distribuitorii;
 • furnizori de servicii de marketing;
 • autorități;
 • instituții bancare și furnizori de servicii de plată;
 • organisme oficiale și instanțe.

În cazul în care utilizăm operatori pentru a ne furniza serviciile, luăm măsurile de precauție legale adecvate, precum și măsurile tehnice și organizatorice corespunzătoare pentru a asigura protecția datelor dvs. în conformitate cu reglementările legale relevante.

Beneficiarii se află parțial în Germania, dar și în străinătate. În special, trebuie să vă așteptați ca datele dvs. să fie transferate în alte țări din Europa și SUA, unde se află unii dintre furnizorii de servicii IT pe care îi folosim. În cazul în care transferăm date către o țară care nu are un nivel adecvat de protecție a datelor în lege (cum ar fi SUA), solicităm ca destinatarul să ia măsuri adecvate pentru a proteja datele cu caracter personal (de exemplu, prin intermediul acordului privind clauzele standard ale UE, versiunea actuală disponibilă aici disponibilă aici, alte măsuri de precauție sau pe baza unei justificări).

3.4 Durata prelucrării datelor
Prelucrăm datele cu caracter personal atât timp cât este necesar pentru îndeplinirea obligațiilor noastre contractuale sau în alt mod pentru scopurile urmărite prin prelucrare, de exemplu, pe durata întregii relații de afaceri (de la inițierea, prelucrarea și până la încetarea unui contract), precum și dincolo de aceasta, în conformitate cu obligațiile legale de păstrare și documentare. În acest context, este posibil ca datele cu caracter personal să fie păstrate pentru perioada în care pot fi formulate pretenții împotriva noastră și în măsura în care suntem obligați prin lege să facem acest lucru sau dacă interesele legitime impun acest lucru (de exemplu, în scopul obținerii de dovezi și documente). De îndată ce datele dvs. cu caracter personal nu mai sunt necesare în scopurile menționate mai sus, acestea sunt în general șterse sau anonimizate.

În plus, vom șterge datele dvs. dacă ne solicitați acest lucru prin intermediul adresei de e-mail enumerate în secțiunea 1.1 și nu avem nicio obligație legală sau de altă natură de a păstra sau securiza aceste date.

4 Vizitarea site-ului nostru

De regulă, puteți utiliza site-ul nostru web fără a fi nevoie să furnizați informații specifice despre dvs. Acest lucru nu se aplică domeniilor și serviciilor care necesită în mod natural numele, adresa sau alte date cu caracter personal.

În plus, ne puteți contacta în mod voluntar prin e-mail sau prin prin formulare online. Datele cu caracter personal sunt colectate și ne sunt transmise în cadrul acestui proces. Masca de intrare corespunzătoare arată despre ce date este vorba. Datele pe care le furnizați vor fi stocate de noi în scopul prelucrării sau contactării dvs.

4.1 Fișiere jurnal de server
Atunci când vizitați site-ul nostru web, serverele noastre stochează temporar fiecare acces într-un fișier jurnal, așa-numitele fișiere jurnal de server.

De exemplu, adresa dvs. IP, data și ora vizitei, numele și URL-ul datelor preluate, sistemul de operare al computerului dvs. și browserul pe care îl utilizați, precum și alte informații similare, sunt înregistrate pentru a preveni pericolele în cazul unor atacuri asupra sistemelor noastre de tehnologie a informației.

Prelucrarea acestor informații este efectuată în interesul nostru legitim și are drept scop afișarea corectă a site-ului nostru web, a conținutului și a ofertelor acestuia și asigurarea traficului de date, optimizarea site-ului nostru web, a conținutului și a ofertelor, asigurarea permanentă a stabilității și a securității site-ului nostru web și a sistemelor noastre, precum și pentru a permite clarificarea, apărarea și urmărirea penală a atacurilor cibernetice, a spam-ului și a altor acte ilegale în legătură cu site-ul nostru web și cu sistemele noastre, precum și pentru a pune în aplicare pretențiile în acest sens.

Pentru găzduirea site-ului web, este posibil să folosim serviciile unor terți din Elveția și din străinătate, care efectuează prelucrarea de mai sus în numele nostru. În prezent, site-urile noastre web sunt găzduite de furnizori de găzduire elvețieni sau europeni și pe servere din Elveția sau din SEE.

4.2 Cereri de informații și formular de contact
Pe site-ul nostru web, aveți posibilitatea de a ne contacta prin intermediul formularelor online. În cazul în care ne contactați prin intermediul unui formular online, puteți afla care dintre datele dvs. personale sunt colectate în formularul respectiv. De regulă, este vorba de date de contact, cum ar fi numele de familie, adresa de e-mail și informații legate de cerere, cum ar fi subiectul și descrierea cererii dvs.

Câmpurile marcate ca fiind obligatorii sunt utilizate pentru a procesa cererile dvs. și, dacă este necesar, pentru a le transmite către o altă piață. Prelucrăm informațiile pe care le furnizați în mod voluntar pentru a vă oferi informații specifice.

Baza legală pentru prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal este interesul nostru legitim de a procesa cererea dvs. În cazul în care scopul contactării dvs. este de a îndeplini un contract la care sunteți parte sau de a efectua măsuri precontractuale, acesta este un temei juridic suplimentar pentru prelucrarea datelor dvs.

Aveți posibilitatea de a vă opune în orice moment acestei prelucrări de date până la clarificarea definitivă a problemei. Vă rugăm să trimiteți obiecția dvs. la adresa de e-mail menționată la punctul 1.1.

4.3 Aplicări pentru joburi
În cazul în care candidați pentru un loc de muncă la noi, prelucrăm datele cu caracter personal pe care le primim de la dvs. ca parte a procesului de candidatură sau pe care le introduceți sau le încărcați în formularul de candidatură. Pe lângă datele personale, educația, experiența profesională și competențele dvs., acestea includ datele obișnuite de corespondență, cum ar fi adresa de e-mail și numărul de telefon. În plus, vor fi prelucrate toate documentele pe care le-ați trimis în legătură cu candidatura, cum ar fi CV-ul și referințele.

Aceste date vor fi stocate, evaluate, procesate sau transmise doar la nivel intern, ca parte a cererii dvs.În plus, acestea pot fi prelucrate în scopuri statistice (de exemplu, pentru raportare). În acest caz, nu se pot trage concluzii cu privire la persoane individuale.

Datele dvs. de candidat sunt stocate separat de celelalte date ale utilizatorilor și nu sunt îmbinate cu acestea. Datele dvs. vor fi stocate de către un furnizor de servicii însărcinat de noi pe un server din Spațiul Economic European, în conformitate cu reglementările aplicabile privind protecția datelor.

În cazul în care încheiem un contract de muncă cu dvs., datele transmise vor fi stocate în scopul prelucrării raportului de muncă în conformitate cu dispozițiile legale. În cazul în care procedura de candidatură se încheie fără angajare, datele dvs. personale vor fi stocate timp de încă trei luni în scopuri de documentare, după care vor fi șterse, cu excepția cazului în care ne-ați dat permisiunea de a utiliza datele dvs. pentru alte proceduri de candidatură la noi.

Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor dvs. privind solicitantul este existența consimțământului dvs., pe care îl puteți revoca în orice moment, sau îndeplinirea obligațiilor noastre precontractuale în cadrul procedurii de solicitare. În cazul în care încheiem un contract de muncă cu dvs., prelucrarea este efectuată pentru a pune în aplicare relația de muncă.

4.4 Concursuri
Atunci când participați la concursuri, colectăm datele cu caracter personal care sunt necesare pentru desfășurarea concursului. Acesta este, de obicei, numele dvs. și datele de contact. Participarea la concurs și la colectarea de date aferente este, bineînțeles, voluntară.

Este posibil să transmitem datele dvs. partenerilor noștri de concurs, de exemplu pentru a vă trimite premiul. Veți găsi informații detaliate în condițiile noastre de participare pentru concursul respectiv.

Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal este îndeplinirea unui contract la care sunteți parte sau punerea în aplicare a unor măsuri precontractuale.

4.5 Online Academy
Pe site-ul nostru web, este posibilă accesarea Online Academy după înregistrarea prealabilă și primirea unui e-mail de confirmare cu datele de acces. Pe portal veți găsi videoclipuri de instruire, teste cu variante multiple de răspuns pe subiecte relevante pentru JURA, cum ar fi produsele, cafeaua, conformitatea, pentru a numi doar câteva.

Atunci când utilizați portalul, prelucrăm următoarele categorii de date cu caracter personal, cum ar fi ultima conectare, ultimul apel, testele rezolvate în % din totalul testelor posibile sau numărul de vizualizări video și/sau durata totală de redare a unui videoclip.

Colectăm și utilizăm datele dvs. cu caracter personal numai în măsura în care acest lucru este necesar pentru a permite utilizarea portalului nostru de învățare și pentru analiza, optimizarea și funcționarea economică a portalului nostru de învățare.

Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal este interesul nostru legitim pentru acest serviciu. În cazul în care utilizarea portalului servește la îndeplinirea unui contract la care sunteți parte sau la punerea în aplicare a unor măsuri precontractuale, acesta este un temei juridic suplimentar pentru prelucrarea datelor.

Prelucrarea datelor dvs. ne servește exclusiv în contextul furnizării portalului de învățare. Nu există nicio fuziune cu alte date.

4.6 Cookie-uri
Site-ul nostru utilizează așa-numitele cookie-uri. Cookie-urile sunt fișiere text de mici dimensiuni care sunt plasate și stocate pe dispozitivul dvs. final (laptop, tabletă, smartphone sau similar) cu ajutorul browserului. Acestea au rolul de a face site-ul nostru în ansamblu mai ușor de utilizat și mai eficient și de a face ca vizita dvs.pe site-ul nostru să fie cât mai plăcută posibil. Modulele cookie nu provoacă nicio deteriorare a dispozitivului dvs. final. Acestea nu pot rula programe sau conține viruși.

Cele mai multe dintre modulele cookie pe care le folosim sunt așa-numitele module cookie de sesiune. Acestea sunt șterse automat atunci când vă deconectați sau închideți browserul. Alte cookie-uri rămân stocate pe computerul dvs. dincolo de procesul de utilizare respectiv și ne permit nouă sau companiilor noastre partenere (cookie-uri terțe) să vă recunoaștem browserul la următoarea vizită. În măsura în care sunt stocate alte module cookie (de exemplu, module cookie pentru a analiza comportamentul dvs. de navigare), acestea sunt tratate separat în această declarație de protecție a datelor.

Baza pe care vă procesăm datele cu caracter personal utilizând cookie-uri depinde de faptul dacă vă solicităm sau nu consimțământul. În acest caz și dacă sunteți de acord cu utilizarea cookie-urilor, baza pentru prelucrarea datelor dvs. este consimțământul dvs. În caz contrar, datele cu caracter personal prelucrate cu ajutorul modulelor cookie vor fi prelucrate pe baza intereselor noastre legitime (de exemplu, pentru a ne optimiza serviciile și ofertele sau pentru a ne proteja împotriva spam-ului și a atacurilor cibernetice) sau, în cazul în care utilizarea modulelor cookie este necesară pentru a ne îndeplini obligațiile contractuale.

Vă puteți configura browserul astfel încât să vă informeze cu privire la setarea cookie-urilor și să permiteți acceptarea cookie-urilor doar pentru anumite cazuri individuale sau să le excludeți în general. Cu toate acestea, dorim să vă atragem atenția asupra faptului că o excludere generală a cookie-urilor poate duce la restricții funcționale ale ofertei noastre online. În plus, puteți șterge în orice moment cookie-urile care au fost deja setate în browserul pe care îl utilizați sau îl puteți seta astfel încât cookie-urile să fie șterse automat atunci când acesta este închis.

4.7 Servicii Google
Utilizăm diverse servicii pe site-ul nostru web furnizate de Google LLC, cu sediul în SUA sau, dacă aveți reședința obișnuită în Spațiul Economic European (SEE) sau în Elveția, de Google Ireland Ltd, cu sediul în Irlanda ("Google"). Google LLC este întotdeauna responsabil pentru prelucrarea datelor cu caracter personal atunci când se utilizează "YouTube" și "Google Maps/Google Earth". Utilizăm următoarele servicii Google pe site-urile noastre web:

 • Google Tag Manager
 • Google Analytics
 • Google Ads
 • Google AdSense
 • Platforma de marketing Google
 • Google Maps/Google Street View
 • YouTube

Mai multe informații despre serviciile individuale pot fi găsite mai jos.

Google utilizează tehnologii precum cookie-urile, stocarea web în browser și pixelii de urmărire care permit o analiză a utilizării de către dvs. a site-ului nostru web. Informațiile generate de aceasta despre utilizarea de către dvs. a site-ului nostru web pot fi transmise unui server Google din SUA sau din alte țări și stocate acolo. Puteți găsi informații despre locațiile centrelor de date Google aici.

Utilizăm instrumente furnizate de Google despre care Google susține că pot prelucra date cu caracter personal în țările în care Google sau Subcontractori dețin facilități. Google promite în pagina sa de internet "Data Processing Addendum for Products where Google is a Data Processor" să asigure un nivel adecvat de protecție a datelor, bazându-se pe clauzele contractuale standard ale UE.

În plus, Google continuă să fie certificat de acordurile UE-SUA și Elveția-SUA Privacy Shield Agreement.

Puteți găsi mai multe informații despre procesarea de către Google și despre setările de confidențialitate în secțiunea Politica de confidențialitate sau în pagina Setările de confidențialitate setările de confidențialitate ale Google.

4.7.1 Google Tag Manager
Site-ul nostru utilizează Google Tag Manager. Cu Google Tag Manager, etichetele de pe site-ul web pot fi gestionate în mod eficient. Etichetele paginilor web sunt spații care sunt stocate în textul sursă al paginii web respective, de exemplu, pentru a înregistra integrarea elementelor utilizate frecvent în paginile web, cum ar fi codul pentru serviciile de analiză web. Google Tag Manager este un serviciu auxiliar și prelucrează date cu caracter personal numai în scopuri tehnice și permite declanșarea altor etichete, care la rândul lor pot colecta date. Google Tag Manager nu accesează aceste date. În cazul în care s-a efectuat o dezactivare la nivel de domeniu sau de cookie, aceasta rămâne valabilă pentru toate etichetele de urmărire implementate cu Google Tag Manager.

Puteți găsi mai multe informații despre Google Tag Manager în secțiunea Secțiunea de ajutor a Google la adresa Termeni de utilizare a Google Tag Manager și pagina Politica de confidențialitate a Google.

4.7.2 Google Analytics
Pe baza consimțământului dvs., pe care îl puteți revoca în orice moment în setările cookie-urilor, folosim serviciul de analiză web Google Analytics 4 în scopul analizei site-ului nostru web și a vizitatorilor săi, precum și în scopuri de marketing și publicitate.

Google Analytics utilizează cookie-uri care sunt stocate pe dispozitivul dvs. terminal (laptop, tabletă, smartphone sau similar) și care permit o analiză a utilizării de către dvs. a site-ului nostru web. Acest lucru ne permite să evaluăm comportamentul de utilizare a site-ului nostru web și să facem oferta noastră mai interesantă prin intermediul statisticilor/rapoartelor obținute.

În Google Analytics 4, anonimizarea adreselor IP este activată în mod implicit. Acest lucru înseamnă că adresa dvs. IP este scurtată de Google în Elveția sau în UE/SEE înainte de a fi transmisă. Doar în cazuri excepționale, adresa IP completă va fi transmisă unui server Google și scurtată acolo.

Google utilizează aceste informații pentru a evalua utilizarea de către dvs. a site-ului nostru web, pentru a compila rapoarte privind activitatea site-ului web și pentru a ne furniza alte servicii legate de utilizarea site-ului web și a internetului. Adresa IP transmisă de browserul dvs. ca parte a Google Analytics nu va fi combinată cu alte date Google, conform Google. Atunci când vizitați site-ul nostru web, comportamentul dvs. de utilizator este înregistrat sub formă de evenimente (cum ar fi vizualizarea paginilor, interacțiunea cu site-ul web sau "calea dvs. de clic"), precum și alte date, cum ar fi locația dvs. aproximativă (țară și oraș), informații tehnice despre browserul dvs. și dispozitivele finale pe care le utilizați sau URL-ul de referință, adică prin intermediul cărui site web / material publicitar ați ajuns la site-ul nostru web.

Datele colectate prin intermediul Google Analytics sunt șterse automat după 14 luni.

Puteți împiedica colectarea și transmiterea către Google a datelor generate de cookie și legate de utilizarea de către dvs. a site-ului nostru web (inclusiv adresa dvs. IP), precum și prelucrarea acestor date de către Google, utilizând pagina de internet Supliment de browser pentru dezactivarea Google Analytics sau prin neacordarea consimțământului dvs. în cadrul setărilor cookie-urilor. Dacă doriți să vă opuneți publicității bazate pe interese de către Google, puteți utiliza setările și opțiunile de dezabonare furnizate Google Opt-Out Settings.

O prezentare generală a utilizării datelor în cadrul Google Analytics și a măsurilor luate de Google pentru a vă proteja datele dvs. poate fi găsită în documentul Google Analytics Help.

Informații suplimentare privind Termenii de utilizare Google Analytics și despre Protecția datelor la Google le puteți găsi în documentele respective.

4.7.3 Google Ads
Utilizăm Google Ads, un program de publicitate online de la Google, pe baza consimțământului dvs., pe care îl puteți revoca în orice moment în cadrul setărilor cookie-urilor. Google Ads utilizează cookie-uri pentru a analiza utilizarea site-ului nostru web. Dacă ați ajuns pe site-ul nostru web prin intermediul unui anunț Google, este setat un cookie. Cookie-urile de acest tip au o valabilitate limitată, nu conțin date cu caracter personal și, prin urmare, nu sunt utilizate pentru identificarea personală. Dacă vizitați anumite pagini ale noastre și cookie-ul nu a expirat încă, noi și Google putem recunoaște că cineva a dat clic pe anunț și a fost redirecționat către site-ul nostru.

De asemenea, folosim funcția de remarketing a Google Ads. Acest lucru ne permite să afișăm publicitate bazată pe interese pentru vizitatorii site-ului nostru pe alte site-uri web din cadrul rețelei de publicitate Google, cum ar fi YouTube sau anunțurile Google. În acest scop, interacțiunile vizitatorilor site-ului nostru sunt analizate (de exemplu, ce produse i-au interesat), astfel încât să le putem prezenta publicitate orientată pe alte site-uri, chiar și după ce au părăsit site-ul nostru. Pentru a permite acest lucru, Google setează module cookie atunci când aceștia vizitează anumite servicii Google sau site-uri web din cadrul rețelei de publicitate Google. Cookie-urile sunt utilizate pentru a identifica în mod unic browserul utilizat și nu pentru a identifica o persoană.

Aveți opțiunea de a vă opune publicității bazate pe interese de către Google sau de a nu vă da consimțământul în cadrul setărilor cookie-urilor. Pentru a face acest lucru, trebuie să setați setările corespunzătoare de publicitate personalizată pe toate browserele pe care le utilizați Setările pentru publicitatea personalizată.

Informații suplimentare privind prelucrarea datelor în legătură cu Google Ads și informații despre modul în care Google utilizează cookie-urile în anunțuri pot fi găsite în Politica de confidențialitate a Google și pe site-ul web al Google la rubrica "Tehnologii".

4.7.4 Google AdSense
Utilizăm Google AdSense, un serviciu de integrare a anunțurilor publicitare, pe site-ul nostru web pe baza consimțământului dvs., pe care îl puteți revoca în orice moment în cadrul setărilor cookie-urilor ("AdSense"). AdSense stabilește cookie-uri care permit o analiză a utilizării site-ului nostru web. AdSense utilizează, de asemenea, așa-numitele "web beacons" (grafice invizibile), care permit o evaluare a informațiilor, cum ar fi traficul de vizitatori, pe paginile pe care sunt încorporate astfel de grafice.

Informațiile generate de cookie-uri și de web beacon-uri despre utilizarea site-ului nostru web (inclusiv adresa dvs. IP) și livrarea de formate publicitare sunt transmise unui server Google din SUA sau din alte țări și stocate acolo. Aceste informații pot fi partajate de Google cu contractanții Google. Cu toate acestea, Google nu va combina adresa dvs. IP cu alte date personale stocate de dvs.

Puteți împiedica setarea modulelor cookie prin ajustarea corespunzătoare a setărilor browserului dvs. sau prin refuzul de a vă da consimțământul în cadrul setărilor cookie.

Puteți găsi mai multe informații despre cum funcționează AdSense pe site-ul pagina web "Google AdSense".

4.7.5 Google Marketing Platform
Utilizăm instrumentul de marketing online Google Marketing Platform ("GMP") pe baza consimțământului dvs., pe care îl puteți revoca în orice moment în setările cookie-urilor. GMP utilizează cookie-uri pentru a difuza anunțuri relevante pentru utilizatori, pentru a îmbunătăți rapoartele de performanță a campaniilor sau pentru a împiedica un utilizator să vadă aceleași anunțuri de mai multe ori. Google utilizează un ID de cookie pentru a înregistra ce anunțuri sunt afișate în ce browser și poate astfel să împiedice afișarea lor de mai multe ori.

În plus, GMP poate utiliza ID-urile cookie-urilor pentru a înregistra așa-numitele conversii, adică dacă un utilizator vede un anunț GMP și mai târziu vizitează site-ul web al agentului de publicitate și face o achiziție acolo. Potrivit Google, modulele cookie GMP nu conțin informații personale.

Browserul dvs. stabilește automat o conexiune directă cu serverul Google. Potrivit Google, prin integrarea GMP, Google primește informația că ați accesat partea relevantă a site-ului nostru web sau ați făcut clic pe o reclamă de la noi. Dacă sunteți înregistrat la un serviciu Google, Google poate atribui vizita la contul dvs. de utilizator. Chiar dacă nu sunteți înregistrat la Google sau nu v-ați conectat, este posibil ca furnizorul să obțină și să stocheze adresa dvs. IP. Utilizarea GMP poate duce, de asemenea, la transmiterea de date cu caracter personal către serverele Google din SUA.

Puteți împiedica procedura de urmărire prin efectuarea unei setări corespunzătoare în software-ul browserului dvs. sau prin schimbarea Setările pentru publicitate personalizată sau prin faptul că nu vă dați consimțământul în cadrul setărilor cookie-urilor.

Pentru mai multe informații despre modul în care funcționează GMP, vă rugăm să vizitați site-ul "Site-ul Google Marketing Platform.

4.7.6 Google Maps/Google Street View
Pentru a integra hărți interactive pe site-ul nostru web și pentru a vă oferi tururi virtuale, folosim serviciul de hărți online Google Maps sau Google Street View pe baza consimțământului dvs.

Când accesați un site web pe care sunt încorporate hărți Google Maps sau când începeți un tur virtual, Google Maps sau Google Street View va seta un modul cookie. De regulă, acest modul cookie nu este șters la închiderea browserului, ci expiră după o anumită perioadă de timp, cu excepția cazului în care îl ștergeți manual în prealabil.

Prin utilizarea Google Maps sau Google Street View, este posibil ca informațiile despre utilizarea de către dvs. a site-ului nostru web (inclusiv adresa dvs. IP) să fie transmise către un server Google din SUA și stocate acolo. Google poate stoca aceste date ca profiluri de utilizare în scopul personalizării serviciilor sale, al publicității și al cercetării de piață. Dacă v-ați conectat la Google, datele dvs. vor fi atribuite direct contului dvs. Dacă nu doriți să faceți acest lucru, trebuie să vă dezabonați în prealabil.

Dacă nu sunteți de acord cu această prelucrare a informațiilor dvs., aveți posibilitatea de a bloca aceste servicii prin dezactivarea Java Script în browserul dumneavoastră sau prin neacordarea consimțământului dvs. în cadrul setărilor cookie-urilor. Cu toate acestea, primele pot afecta și alte funcții ale site-ului nostru.

Puteți găsi mai multe informații în secțiunea Termeni de utilizare pentru Google Maps și în Politica de confidențialitate Google.

4.7.7 YouTube
Pe baza consimțământului dumneavoastră, utilizăm serviciile furnizorului YouTube LLC, cu sediul în SUA („YouTube”), o subsidiară a Google LLC. («Google») pe site-ul nostru pentru a integra videoclipuri.

Atunci când porniți un videoclip YouTube pe site-ul nostru, se stabilește o conexiune cu serverele YouTube. Aceasta îi spune serverului YouTube care dintre paginile noastre ați vizitat. Aceste informații (inclusiv adresa dvs. IP) pot fi transmise unui server Google din SUA și stocate acolo. Dacă sunteți conectat în același timp la contul dvs. de YouTube, permiteți YouTube să atribuie comportamentul dvs. de navigare direct profilului dvs. personal. Puteți preveni acest lucru prin deconectarea de la contul YouTube înainte de a vizita site-ul nostru web.

Informații suplimentare pot fi găsite în Termenii de utilizare a YouTube și în Politica de confidențialitate a Google.

4.8 Facebook Pixels, Custom Audiences și Facebook Conversions
Site-ul nostru utilizează Facebook Pixel dacă aveți reședința obișnuită în Spațiul Economic European (SEE) sau în Elveția, un serviciu furnizat de Meta Platforms Ireland Ltd. Cu sediul în Irlanda. Compania mamă este Meta Platforms Inc., cu sediul în SUA ("Meta"). Instagram este, de asemenea, o ofertă de la Meta.

Baza legală pentru utilizarea Facebook Pixel este consimțământul dvs., pe care îl puteți revoca în orice moment în setările cookie-urilor.

Cu ajutorul pixelului Facebook, este posibil ca Meta să determine vizitatorii ofertelor noastre online ca grup țintă pentru afișarea de reclame (așa-numitele "Facebook Ads" sau "Instagram Ads"). În consecință, folosim pixelul Facebook pentru a afișa anunțurile Facebook și Instagram plasate de noi doar acelor utilizatori Facebook care au manifestat, de asemenea, un interes pentru ofertele noastre online sau care au anumite caracteristici (de exemplu, interese pentru anumite subiecte sau produse determinate pe baza site-urilor web vizitate) pe care le transmitem către Meta (așa-numitele "Audiențe personalizate"). Cu ajutorul pixelului Facebook, dorim, de asemenea, să ne asigurăm că anunțurile noastre pe Facebook și Instagram sunt în concordanță cu interesul potențial al utilizatorilor și nu sunt hărțuitoare. Cu ajutorul pixelului Facebook, putem urmări, de asemenea, eficacitatea anunțurilor Facebook și Instagram în scopuri statistice și de cercetare de piață, văzând dacă utilizatorii sunt redirecționați către site-ul nostru web după ce au dat clic pe un anunț Facebook sau Instagram (așa-numitele "Conversions").

Prelucrarea datelor de către Meta are loc în cadrul Politicii de date a Facebook. În acest document puteți găsi informații generale despre afișarea anunțurilor Facebook și Instagram.

Prin utilizarea modulelor cookie, Meta vă poate recunoaște ulterior în zona de membri a Facebook sau Instagram și poate optimiza eficiența reclamelor, de exemplu, prin oferirea de reclame orientate către grupuri specifice. Condiția prealabilă este să aveți un cont de Facebook și/sau Instagram și să fiți conectat la zona de membru de pe Facebook sau Instagram. Dacă nu sunteți membru al Facebook sau Instagram, nu sunteți afectat de această prelucrare a datelor.

Pentru informații generale privind utilizarea datelor de către Meta, drepturile dvs. în acest sens și modalitățile de protejare a confidențialității dvs Politica privind datele Facebook sau la Politica de confidențialitate a Instagram. Pentru informații specifice și detalii despre Facebook Pixel și despre modul în care funcționează, vă rugăm să vizitați site-ul Secțiunea de ajutor a Facebook. Dacă, în general, doriți să vă opuneți colectării de către Facebook Pixel și utilizării datelor dvs. pentru afișarea de reclame Facebook Ads sau Instagram Ads, puteți face acest lucru în cadrul Setările de publicitate ale Facebook sau în pagina Setările de confidențialitate ale Instagram să faceți acest lucru. Pentru a face acest lucru, trebuie să vă conectați la Facebook sau Instagram.

În plus, dacă nu aveți un cont de Facebook sau Instagram, puteți renunța la utilizarea cookie-urilor care sunt folosite pentru măsurarea reach-ului și în scopuri publicitare prin intermediul site-ului Pagina de dezabonare a Network Advertising Initiative și, în plus, pe site-ul web din SUA YourAdChoices sau pe site-ul european Alegerile dvs.online obiect. De asemenea, sunteți liber să nu vă dați consimțământul în cadrul setărilor cookie-urilor.

Vă puteți revoca consimțământul pentru procesarea datelor de către Facebook Pixel și utilizarea datelor dvs. pentru a afișa reclame Facebook Ads și Instagram Ads pentru site-ul nostru web în orice moment cu efect viitor, prin ajustarea setărilor dvs. de confidențialitate.

4.9 Urmărirea conversiilor LinkedIn
Pe baza consimțământului dvs., pe care îl puteți revoca în orice moment în cadrul setărilor cookie-urilor, folosim pe site-ul nostru web tehnologia de urmărire a conversiilor de la LinkedIn Corporation cu sediul în SUA sau, dacă aveți reședința obișnuită în Spațiul Economic European (SEE) sau în Elveția, LinkedIn Ireland Unlimited Company cu sediul în Irlanda ("LinkedIn").

Utilizăm tehnologia LinkedIn în scopuri de marketing și optimizare, în special pentru a analiza utilizarea site-ului nostru web, pentru a putea îmbunătăți continuu funcțiile și ofertele individuale, precum și experiența utilizatorului și pentru a plasa reclame relevante și interesante pentru dvs. De asemenea, primim rapoarte agregate și anonime de la LinkedIn cu privire la activitatea publicitară și informații despre modul în care interacționați cu site-ul nostru web. În acest scop, LinkedIn utilizează un cod Javascript (Insight tag), care, la rândul său, plasează un cookie în browserul dvs. web sau utilizează un pixel.

Potrivit LinkedIn, eticheta LinkedIn Insight colectează date despre utilizarea site-ului nostru web, inclusiv URL, URL de referință (adică site-ul web de pe care vizitați site-ul nostru web), adresa IP, proprietățile dispozitivului și ale browserului (user agent) și marcajul de timp. Datele colectate prin intermediul etichetei LinkedIn Insight sunt criptate, adresele IP sunt scurtate, iar ID-urile directe ale membrilor sunt eliminate în termen de șapte zile pentru a pseudonimiza datele. Aceste date pseudonimizate rămase sunt apoi șterse în termen de 90 de zile. LinkedIn nu împărtășește niciun fel de date cu caracter personal cu operatorul site-ului web, ci doar furnizează rapoarte agregate privind audiența site-ului web și performanța afișării.

Datorită structurilor LinkedIn, nu se poate exclude faptul că datele dvs. vor fi transferate și către LinkedIn în SUA. Am redus la minimum acest risc, pe cât posibil, prin aplicarea unor instrumente adecvate de protecție a datelor (contracte standard ale UE).

Informații suplimentare privind natura, scopul și domeniul de aplicare al prelucrării datelor pot fi găsite în documentul Politica de confidențialitate la Politica privind cookie-urile și în Portalul de confidențialitate al LinkedIn. Puteți, de asemenea, să renunțați la utilizarea acestui site web prin instalarea unei aplicații Cookie de excludere Pentru a vă opune publicității personalizate (LinkedIn), indiferent dacă sunteți sau nu membru LinkedIn.

4.10 Vimeo
În plus față de YouTube (a se vedea secțiunea 4.9.7 de mai sus), folosim plug-in-uri de la portalul video Vimeo Inc. cu sediul în SUA ("Vimeo") pentru a integra videoclipuri pe site-ul nostru web.

Atunci când accesați unul dintre site-urile noastre web care conține un astfel de plugin, browserul dvs. stabilește o conexiune directă cu serverele Vimeo. Conținutul plugin-ului este transmis de Vimeo direct în browserul dvs. și este integrat în site-ul web. Acest lucru oferă Vimeo informația că browserul dvs. a accesat pagina corespunzătoare a site-ului nostru web, chiar dacă nu aveți un cont Vimeo sau nu sunteți conectat la Vimeo. Aceste informații (inclusiv adresa dvs. IP) sunt transmise de către browserul dvs. direct către un server Vimeo din SUA și stocate acolo.

Dacă sunteți conectat la Vimeo, acesta poate atribui direct vizita dvs. pe site-ul nostru web la contul dvs. Vimeo. În cazul în care interacționați cu plugin-urile (cum ar fi apăsarea butonului de pornire a unui videoclip), aceste informații sunt, de asemenea, transmise direct unui server Vimeo și stocate acolo.

Dacă nu doriți ca Vimeo să atribuie datele colectate prin intermediul site-ului nostru web direct contului dvs. Vimeo, trebuie să vă deconectați de la Vimeo înainte de a vizita site-ul nostru web.

Baza legală pentru prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal este consimțământul dvs., pe care nu trebuie să îl dați în cadrul setărilor cookie-urilor. Dacă ne-ați acordat consimțământul dvs. pentru utilizarea Vimeo, puteți revoca acest lucru în orice moment accesând setările cookie-urilor cu efect pentru viitor.

Pentru informații suplimentare privind scopul și domeniul de aplicare al colectării datelor și prelucrarea și utilizarea ulterioară a datelor de către Vimeo, precum și drepturile dvs. în acest sens și opțiunile de setare pentru protejarea confidențialității, vă rugăm să consultați pagina Politica de confidențialitate a Vimeo.

4.11 Adform
Utilizăm puncte de urmărire de la Adform, cu sediul în Danemarca, pe baza consimțământului dvs., pe care îl puteți revoca în orice moment în setările cookie-urilor. Datele colectate rămân anonime. Acest lucru înseamnă că datele utilizatorilor individuali nu pot fi vizualizate. Cu toate acestea, datele colectate sunt stocate și procesate de Adform în formă criptată. Aceste date nu ne permit să stabilim o alocare pentru fiecare vizitator al paginilor noastre web. Vă vom informa cu privire la această chestiune în funcție de informațiile pe care le avem în prezent.

Aceste puncte de urmărire permit JURA să afișeze publicitate adaptată utilizatorului.

Site-urile noastre web utilizează, de asemenea, cookie-uri și produse de la Adform A/S (Ad Server, DSP și DMP) pentru publicitatea orientată pe grupuri țintă în cadrul procesării comune. În acest scop, sunt înregistrați diverși parametri, cum ar fi paginile vizualizate, tipul de dispozitiv, originea geografică, ultimele pagini web vizitate, iar vizitatorii sunt grupați în diferite segmente. Cu ajutorul analizelor statistice, utilizatorii similari sunt apoi găsiți în fondul de cookie-uri Adform la nivel mondial pentru a li se adresa cu publicitate direcționată de la JURA.

Puteți găsi mai multe informații despre Adform în site-ul lor Politica de confidențialitate.

4.12 Dynatrace
Site-ul nostru utilizează instrumentul de analiză al serviciului de monitorizare Dynatrace LLC, 1601 Trapelo Road, #116 Waltham, MA 02451 USA. Utilizăm Dynatrace pentru a asigura performanța site-ului nostru web și pentru a înțelege modul în care utilizatorii site-ului nostru navighează prin acesta. Dynatrace înregistrează timpii de răspuns W3C, clicurile pe butoane, clicurile pe link-uri, erorile JavaScript, tipul de browser și regiunea geografică. Aceste date ne ajută să îmbunătățim continuu performanța site-ului nostru web și să identificăm și să remediem problemele funcționale. Pentru ca acest lucru să funcționeze corect și eficient, Dynatrace are nevoie de cookie-uri. Baza legală pentru utilizarea Dynatrace este consimțământul dvs., pe care îl puteți revoca în orice moment în cadrul setărilor cookie-urilor.

Dorim să subliniem faptul că nu există un nivel echivalent de protecție a datelor în SUA și că, în special, accesul la datele prelucrate acolo sau de către companiile americane sau filialele lor străine din întreaga lume poate fi văzut de autoritățile americane sau poate fi dezvăluit către ei. În calitate de cetățean din afara SUA, este posibil să nu puteți lua măsuri împotriva acestui lucru sau să nu le puteți lua în mod eficient. Am minimizat acest risc pe cât posibil prin aplicarea unor instrumente adecvate de protecție a datelor (contracte standard ale UE), dar nu îl putem exclude complet, astfel încât consimțământul dvs. pentru utilizarea Dynatrace implică și acest risc.

Puteți să vă asigurați că nu sunt colectate date cu caracter personal activând funcția do-not-track a browserului dvs.

5 Prezența în social media

Menținem profiluri de social media pe Facebook, Instagram, YouTube și LinkedIn.

Datele pe care le introduceți pe profilurile noastre de socializare sunt publicate de platforma de socializare și nu sunt utilizate sau prelucrate de noi în niciun alt scop, în niciun moment. Cu toate acestea, ne rezervăm dreptul de a șterge conținutul dacă acest lucru este necesar. Dacă este necesar, vom comunica cu dvs. prin intermediul platformei de socializare.

Fiți conștienți de faptul că operatorul platformei de socializare utilizează metode de urmărire web. Urmărirea web, asupra căreia nu avem niciun control, poate avea loc, de asemenea, indiferent dacă sunteți conectat sau înregistrat pe platforma de socializare.

Informații mai detaliate privind prelucrarea datelor de către furnizorul platformei de socializare pot fi găsite în politica de confidențialitate a furnizorului respectiv:

6 Drepturile dvs.

Aveți dreptul de acces, rectificare, ștergere, dreptul de a restricționa prelucrarea datelor și de a vă opune în orice alt mod prelucrării datelor de către noi, în special în scopuri de marketing direct, profilare pentru publicitatea directă și alte interese legitime de prelucrare, precum și la eliberarea anumitor date cu caracter personal în scopul transferului către un alt organism (așa-numita portabilitate a datelor), în cadrul legii privind protecția datelor care vi se aplică și în cazul în care aceasta prevede acest lucru (cum ar fi în cazul GDPR).

Cu toate acestea, vă rugăm să rețineți că ne rezervăm dreptul de a afirma restricțiile prevăzute de lege din partea noastră, de exemplu, dacă suntem obligați să păstrăm sau să prelucrăm anumite date, dacă avem un interes superior în acest sens (în măsura în care avem dreptul de a ne baza pe acest lucru) sau dacă avem nevoie de ele pentru a face valabilă o pretenție. În cazul în care există costuri pentru dvs., vă vom informa în avans. V-am informat deja despre posibilitatea de a vă revoca consimțământul în secțiunil 3. Rețineți că exercitarea acestor drepturi poate intra în conflict cu dispozițiile contractuale și poate avea consecințe, cum ar fi rezilierea anticipată a contractului sau consecințe asupra costurilor. Vă vom informa în prealabil dacă acest lucru nu a fost deja convenit prin contract.

Exercitarea acestor drepturi necesită, de obicei, să vă dovediți în mod clar identitatea (de exemplu, prin intermediul unei copii a cărții de identitate, în cazul în care identitatea dvs. nu este clară sau nu poate fi verificată). Pentru a vă exercita drepturile, ne puteți contacta la adresa menționată la punctul 1.1.

În plus, fiecare persoană vizată are dreptul de a-și valorifica pretențiile în instanță sau de a depune o plângere la autoritatea competentă pentru protecția datelor.

7 Securitatea datelor

Luăm măsuri tehnice și organizatorice de securitate pentru a vă proteja datele cu caracter personal împotriva manipulării, pierderii, distrugerii sau a accesului persoanelor neautorizate și pentru a asigura protecția drepturilor dvs. și respectarea legilor aplicabile privind protecția datelor.

Măsurile luate au ca scop asigurarea confidențialității și integrității datelor dumneavoastră și asigurarea disponibilității și rezilienței sistemelor și serviciilor noastre în prelucrarea permanentă a datelor dvs. De asemenea, acestea ar trebui să asigure restabilirea rapidă a disponibilității datelor cu caracter personal și a accesului la acestea în cazul unui incident fizic sau tehnic.

Măsurile noastre de securitate includ, de asemenea, criptarea datelor dvs. Traficul de date prin intermediul acestui site JURA este criptat folosind HTTPS. Aceasta înseamnă că toate informațiile pe care le introduceți online sunt transmise printr-o cale de transmisie criptată. Acest lucru înseamnă că aceste informații nu pot fi vizualizate în niciun moment de către terțe părți neautorizate.

Măsurile noastre de prelucrare a datelor și de securitate sunt îmbunătățite în permanență, în conformitate cu evoluțiile tehnologice.

De asemenea, luăm foarte în serios protecția internă a datelor. Angajații noștri și companiile de servicii contractate de noi sunt obligați să păstreze confidențialitatea și să respecte prevederile legislației privind protecția datelor. În plus, aceștia au acces la date doar în măsura în care este necesar.

8 Utilizarea site-ului web de către minori

Site-ul se adresează unui public adult. Minorii, în special copiii cu vârsta sub 16 ani, nu au voie să ne transmită date cu caracter personal sau să se înregistreze pentru un serviciu fără acordul părinților sau al tutorilor lor legali. În cazul în care stabilim că astfel de date ne-au fost transmise, acestea vor fi șterse din baza noastră de date. Părinții copilului (sau reprezentantul legal) ne pot contacta și pot solicita anularea sau anularea înregistrării. Pentru a face acest lucru, avem nevoie de o copie a unui document oficial care să vă identifice ca părinte sau tutore legal.

9 Link-uri către site-urile web ale altor furnizori

Site-ul nostru web conține, de asemenea, link-uri către site-urile web ale partenerilor și distribuitorilor autorizați JURA. În măsura în care există link-uri către site-uri web ale altor furnizori, nu avem nicio influență asupra conținutului acestora. Prin urmare, nu poate fi asumată nicio garanție sau răspundere pentru aceste conținuturi. Furnizorul sau operatorul respectiv al paginilor este întotdeauna responsabil pentru conținutul acestor pagini. Paginile cu link-uri au fost verificate în momentul creării linkurilor, pentru a se verifica dacă există posibile încălcări ale legii și încălcări recunoscute. Conținuturile ilegale nu au fost recunoscute în momentul conectării. Cu toate acestea, un control permanent al conținutului paginilor cu link-uri nu este rezonabil în lipsa unor indicii concrete de încălcare a legii. Astfel de link-uri vor fi eliminate imediat dacă se constată încălcări ale legii.