Pe lângă angajamentul nostru social direct (vedeți Includerea), fundația înființată de fondatorul nostru – Fundația Leo & Elisabeth Henzirohs-Studer – sprijină tinerii din comunitățile locale, cu accent pe educație și formare. Fundația poate contribui și la ucenicie și formare pentru adulți.

We are thus making a contribution to achieving SDG 17

SDG Global Partnership for Sustainable Development Strengthen the means of implementation and revitalize the Global Partnership for Sustainable Development.

Go to the UN 2030 Agenda for Sustainable Development